Prosiectau Lleol

Ar y dudalen hon, mae crynodebau o brosiectau lleol a gynhaliwyd yn ystod “Little Voices Shouting Out (2014 – 2017)” a “Little Voices Being Heard (2017 – 2020)”.

Fe’u cesglir yma mewn themâu sy’n cysylltu’r pynciau yr archwiliodd y plant a’r rhai a ddewiswyd ar gyfer ymchwil i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Disgrifir y dull a ddyfeisiwyd gennym ar gyfer hyn yma.

Am enghreifftiau o sut y gellir cysylltu ein gwaith prosiect â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, cliciwch yma.

Am enghreifftiau o sut y gellir cysylltu’r gwaith â Nodau Llesiant Cymru o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015,
cliciwch yma.

Yn aml, roedd y plant yn blaenoriaethu materion sy’n effeithio ar eu teuluoedd, eu cymunedau a’r byd ehangach, yn ogystal â phynciau mwy ‘bob dydd’ yn eu bywydau eu hunain. Er enghraifft, gellir dod o hyd i ddigartrefedd, unigrwydd, helfa, mynediad i ddŵr, dadleoli gorfodol, terfysgaeth, hiliaeth, gweithredu yn yr hinsawdd, llygredd plastig a diogelu’r amgylchedd ymhlith pynciau a archwiliwyd neu a ddewiswyd ar gyfer ymchwil, ynghyd â materion yn ymwneud ag amgylcheddau ysgol a chymunedol lleol, cwricwlwm, iechyd, chwaraeon a chwarae.

Dyma’r model ecolegol o blentyndod ar waith, ac o olwg llygaid plentyn. Nid dim ond byw bywydau ‘plant’ y mae plant yn byw, maent yn byw mewn lleoedd a chymunedau yn y byd, ac efallai eu bod yn fwy ymwybodol o hyn nag yr ydym yn ei ddychmygu. Dylid eu hadnabod fel dinasyddion yn awr, ac nid dinasyddion y dyfodol yn unig.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

A. Iechyd a Lles

Yn cynnwys anabledd, iechyd a lles sylfaenol, materion iechyd arbennig, hybu iechyd, iechyd meddwl a lles personol.

Biwmares, Ysgol Gynradd Llangadog, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Ysgol Plas Coch, Ysgol Ffridd y Llyn, St Josph’s BG, Whitestone, Millbrook, Millbank, Greenmeadow, Bedlinog, St Josephs NPT, Nant y Parc, St Thomas Swansea, Ysgol Bodorgan, Ysgol Gynradd Llanbedrgoch, Ysgol Llanystumdwy, Merllyn, Chwilog, Albert, Garth, Bryngwyn and Queen Street, Narberth, Victoria, Trinant, Trefnant, Henryd, Southdown, YoVo, Project Cloud, Penyrenglyn, Crownbridge, Blaenavon, St Cyres Hearing Base, Pant y Rhedyn, Dyffryn Ogwen, HAPPEN Swansea, The Learning Centre, Talwrn.

B. Addysg

Yn cynnwys addysg mewn ysgolion a cholegau, hyfforddiant, sgiliau a chyflogadwyedd.

The Learning Centre, Twm o’r Nant, Townhill, Newtown Children First, Rhosnesni, Cynffig School Parliament, St Cyres Hearing Base, Nantymoel, Penyrenglyn, Project Cloud, Blackwood, Friars, Gwaun Gynfi, Southdown, Narberth 1, Narberth 2, Deri View, George Street, Trefnant, Morriston, Pembroke Dock, Y Fenni, Crynallt, Blaengarw, Garth, Awel y Mor, Chwilog, Merllyn, O M Edwards, Y Faenol, Ysgol Gynradd Llanbedrgoch, St Josephs NPT, Ysgol y Bedol, Bedlinog, Greenmeadow, Millbank, St Josephs BG, Tregarth, Penarlag, Hiraddug, Tudweiliog 1, Caer Drewyn, Biwmares.

C. Yr Amgylchedd a Mwynderau

Yn cynnwys gweithredu yn yr hinsawdd, llygredd, cadwraeth, economi gylchol yn ogystal ag amgylcheddau lleol yn yr ysgol a’r gymuned.

Biwmares, Southdown, Caer Drewyn, Gynradd Llangadog, Pontrobert, Tudweiliog, Gyradd Morfa, Hiraddug, Penarlag, Whitestone, Millbrook, Millbank, Llanrahan, Ysgol y Bedol, Nant y Parc, St Thomas Swansea, Bodorgan, Y Faenol, Rhosddu, Nantymoel, Pil, Y Fenni, Bryn Clwyd, Bryngwyn and Queen Street, Trinant, Trefnant, George Street, Deri View, Awel y Mor 2, Project Cloud, Penyrenglyn, Nantymoel, St Josephs Cynnydd, Awel y Mor (Project Plastics), Cynffig School Parliament, Pant y Rhedyn, Dyffryn Ogwen, Tudweiliog 2, Townhill, Parkland, Parc Lewis, Model Church in Wales, Glan Clwyd, San Sior.

D. Diogelwch ar y Ffyrdd

Yn cynnwys traffig, hygyrchedd ac ymddygiadau gyrwyr.

Wrexham Travellers, Tonyrefail, St Josephs NPT 2, Pil, Garth, Hiraddug, Tudweiliog

E. Bwyd

Yn cynnwys mynediad i fwyd a dŵr ac ansawdd y bwyd a’r dŵr.

Twm o’r Nant, Rhosnesni, Southdown 2, Henryd, Deri View, Croes Atti, Talwrn, Victoria, Ysgol y Draig, Crynallt, Awel Y Mor 1, Merllyn, O M Edwards, Tregarth

F. Chwarae a Hamdden

Yn cynnwys hamdden, chwaraeon, diwylliant a chelf.

HAPPEN Swansea, Cynffig School Parliament, Penyrenglyn, Henryd, Trefnant, Tonyrefail, Morriston, Trinant, Bryn Clwyd, Y Fenni, Rhosddu, Chwilog, Y Faenol, Gynradd Llanbedrgoch, Bedlinog, Y Bedol, Nant y Parc, Greenmeadow, Tregarth, Plas Coch, Hiraddug, Ffridd y Llyn, Penarlag, Gynradd Morfa, Tudweiliog, Gynradd Llangadog

G. Cymuned

Yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â lles cyhoeddus cyffredinol, tlodi, allgáu cymdeithasol sy’n effeithio ar eraill, nawdd cyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus.

Twm o’r Nant, San Sior, Model Church in Wales, Parc Lewis, Newtown Children First, Cynffig School Parliament, Blaenavon, Crownbridge, Nantymoel, YoVo, Wrexham Travellers, Gwaun Gynfi, Awrl y Mor 2, Croes Atti, Talwrn, Victoria, St Josephs NPT 2, Bryngwyn and Queen Street, Ysgol Y Draig, Pembroke Dock, Blaengarw, Awel y Mor 1, Albert, Chwilog, Southdown 1, Llanystwmdwy, O M Edwards, Nant y Parc, Millbrook, Millbrook, Whitestone, Gynradd Llangadog,

H. Hawliau Sifil a Rhyddidau

Yn cynnwys hunaniaeth, gwybodaeth, preifatrwydd/delwedd, rhyddid cymdeithas, cynulliad, meddwl, cydwybod a chrefydd, diffyg gwahaniaethu a rhwymedïau.

Glan Clwyd, Parc Lewis, Rhosnesni, St Cyres Hearing Base, Crownbridge, Blackwood, Wrexham Travellers, Southdown 2, Narberth 2, George Street, Trefnant, Tonyrefail, Narberth 1, Morriston, Trinant, Bryn Clwyd, Ysgol y Draig, Crynallt, Y Fenni, Blaengarw, Nantymoel 1, St Thoms Swansea, Bedlinog, St Josephs NPT 1, Nant y Parc, Millbrook, Millbank, Llanrahan, Greenmeadow, Tregarth, St Josephs BG, Whitestone, Plas Coch, Ffrid y Llyn, Penarlag

I. CCUHP.

Includes promotion of and knowledge of rights.

Trinant, Pembroke Dock, Crynallt, Nantymoel 1, St Thomas Swansea, St Josephs NPT 1, St Josephs BG

J. Gwarchodaeth Arbennig

Yn cynnwys hyrwyddo a gwybodaeth am hawliau.

Parc Lewis, YoVo

Canolfan Clyw St Cyres Hearing Base 2018-19

St Joseph’s Cynnydd 2018 – 19

Awel Y Mor 2018 – 19 (Prosiect Plastigion)

Senedd Ysgol, Ysgol Cynffig 2018 – 19

Pant y Rhedyn 2018-19

Dyffryn Ogwen 2018-19

Y Drenewydd Plant yn Gyntaf, Grŵp Ymchwil Hafrhandir 2018 – 19

Grwp Bregus Rhosnesni At Risk Group 2018-19

HAPPEN Abertawe 2018-19

Ysgol Gymuned Townhill 2019-20

Parkland 2019-20

Parc Lewis 2019 – 20

2019 – 20 Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model

San Sior 2019 – 20

Twm o’r Nant 2019 – 20

Glan Clwyd 2019 – 20

The Learning Centre 2019 – 20

Blaenavon 2018-19

Crownbridge 2018-19

Nantymoel 2017-18

Ysgol Gynradd Penyrenglyn 2017-18

Cyngor Ysgol, Ysgol Gyfun Y Coed Duon 2017-18

Prosiect Cloud 2017 -18

YoVo 2017 – 18

Teithwyr Wrecsam 2017 – 18

Friars 2017-18

Gwaun Gynfi 2017-18

Southdown 2017-18 (Gwaith dilynol)

Narberth 2017 – 18 (Gwaith dilynol)

Awel y Mor 2016-17 (Gwaith dilynol)

Deri View 2016-17

George Street 2016-17

Henryd 2016-17

Talwrn 2016-17

Tonyrefail 2016-17

Trefnant 2016-17

Trinant 2016-17

Victoria 2016-17

Morriston 2016-17

Narberth 2016-17

St Josephs NPT 2017 – 18 (Gwaith dilynol)

Ysgol y Ddraig 2016-17

Bryngwyn and Queen Street 2016-17

Bryn Clwyd 2016-17

Doc Penfro 2015-16

Y Fenni 2015-16

Crynallt 2015-16

Pil 2015-16

Nantymoel 2015 – 16

Blaengwawr 2015 – 16

Garth 2015 – 16

Awel y Mor 2015 – 16

Albert 2015 – 16

Chwilog 2015 – 16

Merllyn 2015 – 16

Rhosddu 2015-16

O M Edwards Gwynedd 2015 – 16

Ysgol Llanystumdwy Gwynedd 2015 – 16

Ysgol Y Faenol 2015 – 16

Ysgol Gynradd Llanbedrgoch 2015 – 16

Ysgol Bodorgan Ynys Môn 2015 – 16

St Thomas, Abertawe 2014 – 15

Nant y Parc 2014 -15

St Joseph’s NPT 2014 – 15

Ysgol y Bedol 2014-15

Bedlinog 2014 – 15

Greenmeadow 2014-15

Llanharan 2014-15

Ysgol Millbank 2014-15

Ysgol Millbrook 2014-15

Whitestone 2014 – 15

St Joseph’s BG 2014 – 15

Ysgol Tregarth 2014 – 15

Ysgol Gynradd Penarlag CP 2014 – 15

Ysgol Ffridd y Llyn 2014 – 15

Hiraddug 2014 – 15

Ysgol Plas Coch 2014 – 15

Ysgol Tudweiliog 2014 – 15

Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd 2014 – 15

Ysgol Pontrobert 2014 – 15

Ysgol Gynradd Llangadog 2014-15

Ysgol Caer Drewyn 2014-15

Southdown/ Bucle 2014-15

Biwmares/Ynys Môn 2014-15