2014 - 15

Mae Lleisiau Bach yn rhedeg prosiectau Cyfranogol Ymchwil Lleol hefo grwpiau o 8 / 10 o blant oed 7-11.

Gallwch lawrlwytho ein adroddiadau fan hyn

 

 

 

 

 

 

Biwmares, Mon / Anglesey

 

 

 

Southdown Bwcle / Buckley

 

 

 

Caer Drewyn

 

 

 

Llangadog, Sir Gar

 

 

 

Pontrobert

 

 

 

Morfa Rhianedd

 

 

Tudweiliog

 

 

Plas Coch

 

 

Hiraddug Dyserth

 

 

Ffridd Y Llyn

Penarlag CP

 

Tregarth

 

Gogledd North   

St Joseph's, Blaenau Gwent

 

 

Morriston, Swansea

 

 

 

Whitestone

 

 

Milbrook Newport

 

 

 

Millbank Cardiff

 

 

Llanharran

 

 

Greenmeadow Torfaen

 

 

Bedlinog, Merthyr

 

 

 

Ysgol y Bedol

 

 

St Joseph's NPT

 

 

Nant Y Parc, Cardiff

 

 

St Thomas Swansea

Little Voices also runs Local Participatory Research Projects with groups of 8 / 10 Children aged 7-11.

You can download our reports here

 

 

 

 

 

 

 

De South