2014 - 15

Mae Lleisiau Bach yn rhedeg prosiectau Cyfranogol Ymchwil Lleol hefo grwpiau o 8 / 10 o blant oed 7-11.

Gallwch lawrlwytho ein adroddiadau fan hyn

 

 

 

 

 

 

Biwmares, Mon / Anglesey

 

 

 

Southdown Bwcle / Buckley

 

 

 

Caer Drewyn

 

 

 

Llangadog, Sir Gar

 

 

 

Pontrobert

 

 

 

Morfa Rhianedd

 

 

Tudweiliog

 

 

Plas Coch

 

 

Hiraddug Dyserth

 

 

 

 

 

 

Gogledd North   

St Joseph's, Blaenau Gwent

 

 

Morriston, Swansea

 

 

 

Whitestone

 

 

Milbrook Newport

 

 

 

Millbank Cardiff

 

 

Llanharran

 

 

Greenmeadow Torfaen

 

 

Bedlinog, Merthyr

 

 

 

Ysgol y Bedol

 

 

St Joseph's NPT

 

 

Nant Y Parc, Cardiff

Little Voices also runs Local Participatory Research Projects with groups of 8 / 10 Children aged 7-11.

You can download our reports here

 

 

 

 

 

 

 

De South