2015 - 16

Mae Lleisiau Bach yn rhedeg prosiectau Cyfranogol Ymchwil Lleol hefo grwpiau o 8 / 10 o blant oed 7-11.

Gallwch lawrlwytho ein adroddiadau fan hyn

Cliciwch ar gyfer adroddiadau 2014 -15

 

 

 

 

 

 

Bodorgan, Mon / Anglesey

 

 

 

Llanbedrgoch, Mon

Ysgol y Faenol, Sir Ddinbych

Llanystumdwy

O M Edwards, Gwynedd

Rhosddu

Merllyn

Chwilog

 

 

 

 

 

 

 

Gogledd North   

Albert

Awel Y Mor

Garth Primary

Blaengarw

Nantymoel

Pil

Crynallt

Ysgol Gymraeg y Fenni

Pembroke Dock

 

 

Little Voices also runs Local Participatory Research Projects with groups of 8 / 10 Children aged 7-11.

You can download our reports here

Click for 2014-15 Reports

 

 

 

 

 

 

 

De South